مقررات بازی بدمینتون

المپیک بدمینتن
رشته های المپیک
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
امتیاز بازی
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
قانون های بازی بدمینتون

قانون های بازی بدمینتون

زمین بازی:

زمین بازی بدمینتون به شکل مسطتیل بوده و با خطوطی به عرض ۴۰ میلی­متر کشیده می­شود. خط­های زمین باید واضع باشد و بهتر است به رنگ سفید یا زرد کشیده شود. طول زمین ۴۰/۱۳، عرض زمین دو نفره ۱/۶ متر، عرض زمین تک نفره ۱۸/۵ متر می­باشد. کلیه این خطوط جز زمین محسوب می­شود.

سالن بازی:

ارتفاع سقف سالن نباید کمتر از ۷/۶۲ متر از مرکز زمین بازی باشد. رنگ کف سالن باید یکنواخت و تیره انتخاب گردد. رنگ سبز تیره توصیه می­شود. دلیل تیره بودن رنگ کف زمین برای این است که نور را منعکس نکند.

نور:

در شب در سالن باید نور چراغ بالای هر طرف زمین به فاصله­ی حدود ۴ متر ارتفاع و ۱ متر بیرون از سطح زمین نصب شود. قدرت تمامی چراغ­های سالن بهتر است در حدود ۲۰۰۰ وات باشد.

در روز بهتر است نور کافی از سقف بتابد، اگر چنین امکانی نباشد از پنجره­های کنار زمین بازی نور بتابد و هر پنجره­ای که روبه­روی بازیکنان قرار دارد باید کاملا بسته باشد.

توپ

توپ بدمینتون باید از مواد مصنوعی یا طبیعی ساخته شود. سر توپ باید از چوب پنبه باشد. توپ باید دارای ۱۶ پر باشد که به پایه وصل می­شوند که به طور عمده از بال­های غاز برای ساخت توپ بدمینتون استفاده می­شود. و وزن توپ حدود ۷/۴ گرم تا ۵/۵ گرم می­باشد.

پایه­ها:

پایه یا میله­های تور باید ۵۵/۱ متر ارتفاع داشته باشند. پایه­های فلزی روی کف سالن در کنار خط میانی زمین نصب شوند. در صورتی که نصب آن ممکن نباشد باید پایه­ها را توسط وزنه سنگینی مهار کنید.

راکت:

راکت بدمینتون از جنس چوبی یا فلزی می­باشد. راکت تشکیل شده از قسمت­های دسته، میله، گلو یا سه­راهی، صفحه راکت (کله راکت)

قرعه­کشی:

هنگام شروع بازی داور مسابقه با یک سکه عمل قرعه­کشی را انجام می­دهد. بازیکن برنده قرعه­کشی می­تواند توپ یا ذریافت (زمین) را انتخاب کند.