رشته های المپیک

مختصری از روش و اصول بازی بدمینتون
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
قانون های بازی بدمینتون
مقررات بازی بدمینتون
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
المپیک بدمینتن

المپیک بدمینتن

رشته های المپیک بدمینتون شامل موارد زیر می باشد ، هر یک را جداگانه توضیح خواهیم داد ، با ما همراه باشید

  • انفرادی مردان
  • انفرادی زنان
  • دو نفره مردان
  • دو نفره زنان
  • دو نفر میکس (مردان و زنان)

We can also give you a receipt that serves as an extra guarantee of rights protection.